Dlaczego warto wybrać bawełnę organiczną?

Dla naszego zdrowia.

Nasz organizm nie jest przystosowany do tolerowania pestycydów i insektycydów w tak wysokich stężeniach. Jednakże, w mniejszym lub większym stopniu, wewnątrz naszego ciała możemy znaleźć mieszaninę tych substancji, ze względu na ubrania, które nosimy lub jedzenie, które spożywamy. Używając bawełny organicznej unikamy narażania naszej skóry na kontakt z tymi substancjami.

Dla ochrony środowiska.

Bawełna jest jedną z upraw o największym wpływie na środowisko. Szczególnie w stosowaniu pestycydów, co według WWF sprawia, że jest to obszar produkcji rolnej na świecie o największym zużyciu tych składników. Pestycydy nie tylko wpływają na samą bawełnę, ale są również wypłukiwane do gleby, zanieczyszczając gleby i warstwy wodonośne.

Ekologiczny koszt mody

Dla zrównoważonego rozwoju

Metody produkcji stosowane w bawełnie organicznej są zrównoważone w dłuższej perspektywie czasowej. Po pierwsze dlatego, że są one o wiele bardziej przyjazne dla środowiska i obszarów, na których są uprawiane. Po drugie, ponieważ poprawiają one warunki pracy tysięcy rolników i zbieraczy, tak aby nie narażali oni swojego życia. Wreszcie, udaje się generować bogactwo i stabilność w społecznościach, w których jest uprawiana, ponieważ plantacje nie są tak rozległe, a w wielu przypadkach własność ziemi należy do rolnika.

Dodaj komentarz