Winieta BiogratexLiść Biogratex

ZAPYTANIE O MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU BIOGRATEX

TYTUŁ / NAZWA POSZUKIWANEJ TECHNOLOGII / USŁUGI W OBSZARZE:

Wytwarzania kompozycji poliestrów alifatycznych do formowania bioresorbowalnych włókien, przędz i włóknin do zastosowań biomedycznych
Wytwarzania modyfikowanego polipropylenu czynnikami przyśpieszającymi fotodegradację
Wytwarzania włókien biodegradowalnych
Wytwarzania biodegradowalnych włóknin spun-bonded;
Wytwarzania biodegradowalnych włóknin do odpylania przemysłowego
Wytwarzania biodegradowalnych nici chirurgicznych wytwarzanych metodą plecionkarską
Wytwarzania biodegradowalnych opatrunków medycznych wytwarzanych metodą dziewiarską i z wypełnieniem włókninowym
Wytwarzania biodegradowalnych opasek medycznych
Wytwarzania biodegradowalnych półmasek filtrujących do ochrony dróg oddechowych
Opracowywania wyrobów z polimerów biodegradowalnych do zastosowań medycznych i/lub higieniczno – kosmetycznych
Badania biodegradacji materiałów polimerowych
Testowania w warunkach polowych i szklarniowych oraz tunelowych biodegradowalnych materiałów polimerowych przeznaczonych dla rolnictwa (np. włóknin do ściółkowania, doniczek do produkcji rozsad i sadzonek)
Laboratoryjnej oceny zawartości odżywczych i szkodliwych substancji w roślinach ogrodniczych
Analizy właściwości fizycznych i odżywczych gleby
Inna (podaj jaka):

REPREZENTUJĄ PAŃSTWO:

Jednostka badawcza/ Szkoła wyższa
Centrum Transferu Technologii
Przemysł
Usługi
Inna (podaj jaka):

 
Instytucja/Osoba
Adres:  
Osoba kontaktowa:  
E-mail:  

Twój komentarz, pytanie ....: